nuq-logo-vetlab

Przesiewowy test w kierunku oceny ryzyka rozwoju nowotworu u psa

Dlaczego warto wykonywać badania przesiewowe w kierunku nowotworu?

W przypadku chorób nowotworowych u psów wiedza jest Twoim sprzymierzeńcem. Badanie Nu.Q® Vet Cancer Test to nie po prostu kolejny, dostępny na rynku test, ale narzędzie, którego skuteczność jest poparta badaniami naukowymi. Zapewnia ono czas niezbędny do działania i możliwość proaktywnego podejścia do opieki, ułatwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane oraz prowadzenie pacjenta z większą pewnością.

Zobacz jak działa test

Jak działa test

Co mierzy test Nu.Q® Vet Cancer Test?

Nu.Q® Vet Cancer Test określa ilościowo stężenie krążących nukleosomów we krwi. W przypadku nowotworzenia nukleosomy (pochodzące z komórek nowotworowych) przedostają się do krwiobiegu. Nasz test wychwytuje je za pomocą swoistych dla nukleosomów przeciwciał.

Nukleosomy są strukturami podobnymi do korali, składającymi się z DNA zwiniętego wokół rdzenia z białka histonowego.

W przypadku występowania nowotworu nukleosomy (wywodzące się z komórek nowotworowych) przedostają się do krwioobiegu. 

Mogą być one wychwycone za pomocą swoistych dla nukleosomów przeciwciał.

Nu.Q ® Cancer Test ilościowo określa stężenie nukleosomów krążących we krwi.

Do testu potrzebne jest zaledwie 0,5 ml osocza, które można uzyskać po odwirowaniu 2-5 ml krwi EDTA.

Znaczenie badań przesiewowych 

Każdy etap ma swoje znaczenie – od zdrowych komórek aż po nowotwór z przerzutami. Nu.Q® Vet Cancer Test wpisuje się w tę oś czasu jako proaktywny punkt zwrotny, zmieniający „wczesną diagnozę” z momentu kryzysowego w świadomy dialog między lekarzami weterynarii a właścicielami zwierząt. 

Walidacja kliniczna: badania źródłowe

recenzowane i opublikowane badanie serii przypadków (wrzesień 2022) obejmujące 662 psy

Ze swoistością na poziomie 97% Nu.Q® Vet Cancer Test może wykryć:

0
%
wszystkch badanych nowotworów
0
%
nowotworów układowych

Badaniu poddano 7 powszechnych rodzajów nowotworów

 • Chłoniak
 • Czerniak
 • Guzy z komórek tucznych
 • Kostniakomięsak
 • Mięsak histiocytarny
 • Mięsak tkanek miękkich
 • Naczyniakomięsak

Procedura przesyłania próbek

Przed pobraniem próbki pacjenci powinni pozostać na czczo przez co najmniej 4 godziny.

 1. Pobierz 2-5 ml krwi z żyły obwodowej lub szyjnej
 2. Napełnij probówkę EDTA delikatnie obróć 10 razy
 3. Odwiruj próbkę 1600 x g przez 10 min w ciągu 1 godziny od pobrania
 4. Odciągnij osocze przenieś do probówki bez dodatków unikaj naruszenia kożuszka leukocytarnego

 

Przechowuj próbkę w lodówce do momentu odebrania i upewnij się, że odbiór nastąpi
w ciągu 24 godzin.

Kalkulator do określania prędkości wirowania

Próbki pobrane nie na czczo, a w szczególności te pobrane mniej niż 4 godziny po jedzeniu, mogą wykazywać podwyższone stężenie nukleosomów, co może powodować błędne zaklasyfikowanie wyniku zdrowego psa do strefy umiarkowanego lub wysokiego ryzyka. Jeśli zaobserwowano podwyższone stężenie i istnieje podejrzenie, że jest to spowodowane niedawnym karmieniem:

 1. Zaplanuj powtórne badanie w terminie 2-4 tygodni od pierwszego testu.
 2. W dniu powtórnego badania upewnij się, że pies był na czczo przez co najmniej 4 godziny przed pobieraniem próbek.

Jeśli stężenie pozostaje podwyższone nawet po zastosowaniu tych środków ostrożności, należy interpretować wynik w połączeniu z całą historią kliniczną pacjenta oraz wszelkimi istotnymi wynikami.

Do przeprowadzenia testu potrzebne jest co najmniej 0,5 ml osocza.

Zazwyczaj pobranie 2-5 ml krwi pozwala uzyskać 0,5-1,5 ml osocza, co spełnia wymagania badania.

Preferowane są jednak większe objętości na wypadek sytuacji awaryjnych, takich jak konieczność powtarzania testu.

Do badania Nu.Q® Vet Cancer Test zalecamy wyłącznie osocze.

Próbki surowicy nie są akceptowane.

Opóźnienie wirowania może spowodować fałszywy wzrost stężenia nukleosomów w próbce.
Jeśli od pobrania materiału minęło ponad 60 minut, najlepiej pobrać świeżą próbkę krwi. Należy upewnić się, że krew została odwirowana z siłą 1600 x g przez 10 minut w ciągu 60 minut od pobrania.

Łagodna do umiarkowanej hemoliza nie wpływa na dokładność testu.
W testach wykonywanych u ludzi stężenie hemoglobiny do 500 mg/dl nie wpływało na zafałszowanie wyniku. W przypadku próbek wykazujących hemolizę o stopniu 3+ lub wyższym zaleca się jednak pobranie nowej próbki.

Należy upewnić się, że osocze jest wysyłane w sterylnej probówce bez dodatków (bez antykoagulantów, bez aktywatorów krzepnięcia).

Interpretacja wyników i dalsze postępowanie

NISKIE RYZYKO

Interpretacja

wyniki testu Nu.Q® Vet Cancer Test na niskim poziomie ryzyka są zgodne z wynikami u zdrowych zwierząt w wieku powyżej 1 roku, u obu płci.

Działanie

utrzymuj harmonogram monitoringu zdrowia pacjenta i poinstruuj właścicieli, jak rozpoznawać wczesne oznaki nowotworzenia. Powtórz badanie przy następnej wizycie kontrolnej.

WYSOKIE RYZYKO

Interpretacja

wyniki Nu.Q® Vet Cancer Test na wysokim poziomie ryzyka są zgodne ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór u zdrowych zwierząt w wieku powyżej 1 roku, u obu płci.

Działanie*

Skontroluj historię pacjenta pod kątem wcześniej występujących schorzeń.
Sprawdź, czy u pacjenta występują zmiany guzowate, powiększenie węzłów chłonnych lub oznaki bólu.
Sprawdź, czy pacjent wykazuje podwyższoną liczbę leukocytów wskazującą na zapalenie.

UMIARKOWANE RYZYKO

Interpretacja

wyniki Nu.Q® Vet Cancer Test w strefie podwyższonego ryzyka mogą mieć wiele przyczyn.

Działanie**

Jeżeli próbka pobrana była od pacjenta na czczo i poza tym jest on klinicznie zdrowy, należy powtórzyć badanie za 2-4 tygodnie, upewniając się o zachowaniu 4-godzinnej głodówki.
Jeżeli próbka nie została pobrana od pacjenta na czczo i poza tym jest on klinicznie zdrowy, należy powtórzyć badanie przy najbliższej możliwej sposobności, upewniając się o zachowaniu 4-godzinnej głodówki.

* Jeżeli historia kliniczna pacjenta nie jest jednoznaczna, skontaktuj się z nami w celu konsultacji złożonego przypadku z lekarzem specjalistą przed przeprowadzeniem inwazyjnych lub kosztownych procedur.

** Jeżeli po ponownym teście wynik Nu.Q® pozostaje podwyższony, należy zapoznać się z działaniami przy wysokim poziomie ryzyka przed przeprowadzeniem bardziej kosztownych lub inwazyjnych procedur.

Jeżeli po ponownym teście wynik Nu.Q® powróci do niskiego poziomu ryzyka, poinstruuj właścicieli, jak rozpoznawać wczesne oznaki nowotworzenia i zaplanuj powtórne badanie za 6 miesięcy.

Rasy narażone na zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu

Często zadawane pytania

Kwalifikacja pacjentów do Nu.Q® Vet Cancer Test

Aktualnie Nu.Q® Vet Cancer Test jest zwalidowany wyłącznie dla psów. Staramy się jednak rozwijać i udoskonalać każde badanie, dlatego bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi walidacji dla kolejnych gatunków.

Nu.Q® Vet Cancer Test  jest idealny do regularnej kontroli stanu zdrowia, szczególnie u starszych psów w wieku powyżej 7 lat. W przypadku ras o wysokim ryzyku zachorowania na nowotwór, warto badać psy młodsze, już od 4 roku życia. Psy ras takich jak labrador retriever, buldog francuski i golden retriever mogą odnieść szczególne korzyści z profilaktyki z wykorzystaniem tego testu.

Choroby współistniejące: Jako narzędzie przesiewowe, Nu.Q® Vet Cancer Test jest jest odpowiedni dla zdrowych klinicznie, bezobjawowych pacjentów podczas rutynowych wizyt kontrolnych. Warto zaznaczyć, że niektóre stany, takie jak choroby immunologiczne lub urazy, mogą wpływać na wynik testu. Dlatego też podczas kwalifikacji pacjentów z niedawno zdiagnozowanymi chorobami lub u pacjentów niestabilnych klinicznie, aspekty te należy dokładnie rozważyć przed wykonaniem testu.

Leki: W oparciu o nasze dane powszechnie stosowane leki, takie jak trazodon i NLPZ (np. rimadyl lub karprofen) nie mają wpływu na dokładność testu. Jednak w przypadku glikokortykoidów, takich jak prednizon, zalecamy zaprzestanie podawania sterydów przez okres 7-10 dni przed badaniem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących stanu pacjentów i interakcji z lekami, zapytaj naszego zespołu! Skontaktuj się z nami za pośrednictwem konsultacji online lub telefonicznie.

Niektóre leki mogą potencjalnie wpływać na wynik NU.Q® poprzez wpływ na stężenie nukleosomów. W odniesieniu do chłoniaka i innych nowotworów układu krwiotwórczego, leki takie jak prednizon i deksametazon mogą zmniejszyć ich stężenie w osoczu. Jeśli pacjent przyjmuje prednizon, zaleca się odstawienie leku na 7-10 dni przed pobraniem próbki. W przypadku podawania deksametazonu należy utrzymać co najmniej 48-godzinną przerwę przed badaniem.

Aktualne badania sugerują, że kontrolowane stany, takie jak na przykład przewlekły stan zapalny lub niedoczynność tarczycy, nie mają wpływu na wyniki Nu.Q® Vet Cancer Test. W interpretacji wyniku zalecane jest jednak uwzględnienie pełnego profilu zdrowotnego pacjenta.

Czym jest Nu.Q® Vet Cancer Test : jak działa i co mierzy?

Nu.Q® Vet Cancer Test określa ilościowo stężenie krążących nukleosomów we krwi. W przypadku nowotworzenia nukleosomy (pochodzące z komórek nowotworowych) przedostają się do krwiobiegu. Nasz test wychwytuje je za pomocą swoistych dla nukleosomów przeciwciał.

Nu.Q® Vet Cancer Test jest przede wszystkim narzędziem diagnostycznym i nie jest przeznaczony do prognozowania przebiegu nowotworu. Ważne jest, aby zrozumieć, że „wysoki” wynik Nu.Q® nie oznacza zaawansowanej choroby nowotworowej ani nie przewiduje krótszego okresu przeżycia.

Przy 97% swoistości Nu.Q® Vet Cancer Test jest w stanie wykryć znaczny odsetek nowotworów ogólnoustrojowych. Przykładowo test statystycznie identyfikuje chłoniaka w 77% przypadków, naczyniakomięsaka w 82% przypadków i mięsaka histiocytarnego w 54% przypadków (ryc. 1). (alternatywnie: Przykładowo test identyfikuje chłoniaka z wykrywalnością na poziomie 77%, naczyniakomięsaka – 82% i mięsaka histiocytarnego – 54% ryc.1))

Trwają badania mające na celu określenie typu nowotworu na podstawie testu.

Przed testem: Co musisz wiedzieć

Nu.Q® Vet Cancer Test jest nieinwazyjny i wymaga jedynie pobrania krwi obwodowej. Oznacza to, że krew można pobrać z dowolnej żyły obwodowej, w tym między innymi z żyły szyjnej. Biorąc pod uwagę prostotę procedury pobierania krwi, test stwarza minimalne ryzyko dla psa, a po jego przeprowadzeniu nie jest konieczna rekonwalescencja.

Próbki pobrane nie na czczo, a w szczególności te pobrane mniej niż 4 godziny po jedzeniu, mogą wykazywać podwyższone stężenie nukleosomów, co może powodować błędne zaklasyfikowanie wyniku zdrowego psa do strefy umiarkowanego lub wysokiego ryzyka. Jeśli zaobserwowano podwyższone stężenie i istnieje podejrzenie, że jest to spowodowane niedawnym karmieniem:

 1. Zaplanuj powtórne badanie w terminie 2-4 tygodni od pierwszego testu.
 2. W dniu powtórnego badania upewnij się, że pies był na czczo przez co najmniej 4 godziny przed pobieraniem próbek.

Jeśli stężenie nukleosomów pozostaje podwyższone nawet po zastosowaniu tych środków ostrożności, należy interpretować wynik w połączeniu z całą historią kliniczną pacjenta oraz wszelkimi istotnymi wynikami.

Uzyskiwanie prawidłowych próbek: Pobieranie i postępowanie z próbką

Do przeprowadzenia testu potrzebne jest co najmniej 0,5 ml osocza. Zazwyczaj pobranie 2-5 ml krwi pozwala uzyskać 0,5-1,5 ml osocza, co spełnia wymagania badania. Preferowane są jednak większe objętości na wypadek sytuacji awaryjnych, takich jak konieczność powtarzania testu (rys. 2).

Opóźnienie wirowania może spowodować fałszywy wzrost stężenia nukleosomów w próbce. Jeśli od pobrania materiału minęło ponad 60 minut, najlepiej pobrać świeżą próbkę krwi. Należy upewnić się, że krew została odwirowana z siłą 1600 x g przez 10 minut w ciągu 60 minut od pobrania.

Rys. 2 Zdjęcie przedstawiające idealny kolor i objętość próbki po odwirowaniu i ekstrakcji osocza.
Komentarz: Próbka osocza jest klarowna, bez widocznej hemolizy. Takie próbki zapewniają najlepszą dokładność, zmniejszając ryzyko konieczności powtórzenia testu.

Do Nu.Q® Vet Cancer Test zalecamy wyłącznie osocze. Próbki surowicy nie są akceptowane.

Łagodna do umiarkowanej hemoliza nie wpływa na dokładność testu. W testach wykonywanych u ludzi stężenie hemoglobiny do 500 mg/dl nie wpływało na zafałszowanie wyniku. W przypadku próbek wykazujących hemolizę o stopniu 3+ lub wyższym zaleca się jednak pobranie nowej próbki (rys. 3).

Należy upewnić się, że osocze jest wysyłane w sterylnej probówce bez dodatków (bez antykoagulantów, bez aktywatorów krzepnięcia).

Rys. 3 Zdjęcie próbek z widoczną hemolizą lub zmianą zabarwienia osocza

Komentarz: Łagodna do umiarkowanej hemoliza nie wpłynie na dokładność testu, jednak w próbkach wykazujących silną hemolizę wynik może być zafałszowany.
W takich przypadkach zaleca się pobranie świeżej próbki krwi, aby zachować dokładność testu.

Rys. 4 Zdjęcie przedstawiające próbkę średniej jakości.

Komentarz: Pomimo braku hemolizy taka próbka nie jest preferowana do wykonania testu
Biorąc pod uwagę zmętnienie osocza, należy rozważyć ponowne pobranie krwi, aby zachować dokładność testu.

Po teście: Oczekiwanie na wynik

Wyniki wydawane są zazwyczaj w ciągu 3-7 dni roboczych od dostarczenia próbki do laboratorium.

Rozumiemy znaczenie zachowania terminu wydawanych wyników, dlatego doceniamy Państwa cierpliwość w oczekiwaniu na nie, jednocześnie dbając o dokładność każdego wykonywanego u nas badania.

Nu.Q® jest zarejestrowanym znakiem towarowym VolitionRx Limited i jej spółek zależnych. Nu.Q® Vet Cancer Test jest dostarczany przez Belgian Volition SRL.

Zapraszamy do współpracy wszystkich lekarzy zainteresowanych onkologią weterynaryjną.

Jesteśmy również otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi.