Prosimy o załączenie:

 • aktualnego wyniku badania cytologicznego, potwierdzającego rozpoznanie chłoniaka/białaczki
 • świeżych preparatów cytologicznych, dotyczących nadesłanego materiału
 • krwi obwodowej pacjenta w probówce EDTA (do badania morfologii i rozmazu)

  Dane zleceniodawcy

  Jest to Twój login do panelu klienta. Ponadto możesz go znaleźć na wyniku każdego zleconego przez siebie badania w sekcji Właściciel -> LecznicaZOBACZ GDZIE

  Dane podstawowe


  Rozpoznanie cytologiczne*

  Objawy ogólne*

  Wyniki badań laboratoryjnych*

  limfocytozamonocytozaobecność komórek atypowych we krwi obwodowejanemianeutropenianeutrofiliamałopłytkowośćhiperglobulinemiahiperkalcemiabrakinne

  Powiększenie węzłów chłonnych*

  nietak

  Zajęcie narządów wewnętrznych*
  Zajęcie szpiku kostnego*

  nietak

  Zmiany w badaniach obrazowych RTG / USG / TK / MRI*

  nie wykonanonietak

  Podejrzenie/przebycie chorób zakaźnych/wektorowych*

  nietak

  Zastosowane leczenie

  Wyniki aktualnych badań do załączenia:

  Dodatkowe informacje