1. Pobierz oraz wyraźnie oznacz próbki

  • rodzaj materiału oraz jego objętość niezbędna do analiz podana jest w ofercie przy konkretnym badaniu
  • potrzebujesz pakietu startowego? skontaktuj się z wybranym oddziałem naszego laboratorium

2. Wypełnij odpowiednie pismo przewodnie

  • aby pobrać skierowanie kliknij w zakładkę Pisma przewodnie
  • zaznacz wybrane badania w odpowiadających im kratkach
  • wypełnione pismo przewodnie podbij pieczątką ZLZ z numerem NIP

3. Wyślij do nas przygotowany i odpowiednio zabezpieczony materiał

  • pamiętaj aby zabezpieczyć materiał w odpowiedni sposób
  • do wyboru masz kilka wariantów wysyłki, szczegółowo zostały one opisane w zakładce Logistyka

4. Odbierz wyniki

  • wyniki badań laboratoryjnych możesz odebrać bezpośrednio w swoim Panelu Klienta
  • lub przez swoją skrzynkę mailową podaną podczas tworzenia konta

5. Rozliczenia

  • Badania rozliczamy w trybie miesięcznym. Na adres zleceniodawcy wysyłamy fakturę z zestawieniem badań wykonanych w ostatnim miesiącu. Faktury dostępne są również na Panelu Klienta.