POLECAMY

MONITORING METABOLICZNY W STADZIE KRÓW MLECZNYCH

Badanie pozwala ocenić stopień zagrożenia stada w aspekcie chorób okresu poporodowego będących konsekwencją niewłaściwego przygotowania krów do wycielenia. Monitoring metaboliczny stada opiera się na badaniu co najmniej siedmiu sztuk przed i po porodzie

Wynik badania zawiera porównanie wymienionych poniżej parametrów wraz z interpretacją:

 • albuminy,
 • AST,
 • białko całkowite,
 • fosfor nieorganiczny,
 • GGTP,
 • magnez,
 • mocznik,
 • wapń,
 • wolne kwasy tłuszczowe,
 • kwas beta-hydroksymasłowy,
 • fibrynogen,
 • haptoglobina

Ocena powyższych parametrów przed i po porodzie pozwala skutecznie wykrywać zwiększone ryzyko pojawienia się po wycieleniu negatywnego bilansu energetycznego, zatrzymania łożyska, ketozy, przemieszczenia trawieńca, zapalenia macicy i innych narządów (np. mastitis).

Inne wskazania do wykonywania badań laboratoryjnych:

 • okresowe badanie (np. kwartalne) zdrowych zwierząt w celu monitorowania prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych wraz z możliwością wczesnego wykrycia subklinicznych zaburzeń,
 • kontrola w sytuacjach zagrożenia, np. po zmianie sposobu karmienia, sposobu utrzymania,
 • badanie przy pojawieniu się problemów zdrowotnych, spadku wydajności mlecznej.

Termin pobrania krwi:

 • przed porodem między 14 a 2 dniem przed planowanym porodem,
 • po porodzie między 3 a 14 dniem laktacji.

Każdy oceniany parametr jest omówiony indywidualnie a przykładowy opis pojedynczego parametru znajduje się poniżej:

Aktywność aminotransferazy asparaginianowej (GOT) u badanych krów.

Komentarz: Aktywność GOT u krów przed porodem mieści się w zakresie normy. Do wzrostu dochodzi u 42,8% osobników po porodzie. U wszystkich zwierząt z podwyższoną aktywnością GOT stwierdzono podwyższone stężenie haptoglobiny i u jednej krowy również wysokie stężenie WKT.  W związku z tym, że aktywność GGT jest w normie u w/w zwierząt, to analizując przyczyny podwyższonej aktywności GOT, należy brać pod uwagę: nadmierną lipomobilizację (zbyt dobra kondycja przed wycieleniem, pobieranie niewystarczającej ilości TMR-u po porodzie) i wiążące się z tym obciążenie wątroby lub inne schorzenia powodujące uwalnianie się GOT z tkanki mięśniowej, np. problemy z odejściem łożyska lub/i zapaleniem macicy (w tkance mięśniowej odnotowuje się bardzo wysoką aktywność GOT).