DIAGNOSTYKA ALERGII

Alergeny środowiskowe
Alergeny pokarmowe
_

ODCZULANIE

Leczenie przyczynowe i objawowe
w jednym! Wysoka skuteczność
i bezpieczeństwo.

TECHNOLOGIA

3 przeciwciała monoklonalne
Blokery cząstek CCD
Swoistość 100%

DIAGNOSTYKA ALERGII

Oferujemy system diagnostyki alergicznej przy współpracy z hiszpańską firmą Alergovet, która specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych metod do wykrywania alergii u zwierząt. Prawie wszystkie dostępne systemy detekcji pracują w oparciu o metodę ELISA. To co je różni to sposób wykrywania IgE (a dokładniej rodzaj cząsteczki łączącej się z IgE). Każdy obecny na rynku test jest tak dobry jak jego cząsteczka łącząca się z IgE. Firma Alergovet opracowała w tym celu technologię oligoklonalną OLYGO.3mAb – 3 przeciwciała monoklonalne wykrywające IgE.

Zalety OLYGO.3mAb:

 • swoistość testu wynosząca 100%, brak reakcji krzyżowych z IgG czy IgM – co gwarantuje brak wyników fałszywie dodatnich
 • bardzo wysoka czułość (99,3%) dzięki wykorzystaniu trzech przeciwciał monoklonalnych wykrywających różne epitopy IgE

Czas oczekiwania na wynik: 7 – 14 dni

Materiał do badania: surowica 1 ml

 

UWAGA: Układ immunologiczny uzyskuje pełną dojrzałość po pierwszym roku życia. Z tego względu nie zaleca się wykonywania badań alergicznych przed upływem dwunastu miesięcy życia zwierzęcia.

 

Schemat diagnostyki alergii nr I:

Kiedy wybrać

Głównie do wykluczenia alergii, lub kiedy preferujemy diagnostykę stopniową.

Możemy wybrać badanie przesiewowe (1) – wówczas otrzymamy wynik w systemie +/- dla poszczególnych grup alergenów środowiskowych i pokarmowych. Następnie dla wyników dodatnich można wybrać badania szczegółowe (4, 5, 6, 7, 8).

Możemy wybrać również samo badanie przesiewowe dla alergenów środowiskowych (2) lub alergenów pokarmowych (3), kiedy podejrzewamy tylko jedną z grup. Tutaj również dla wyników dodatnich możemy następnie zlecić wykonanie badania szczegółowego (4, 5, 6, 7 lub 8).

Schemat diagnostyki alergii nr II:

Kiedy wybrać

Kiedy klinicznie zdiagnozowana została alergia i zlecając wykonanie jednego badania chcemy otrzymać wynik z wyszczególnieniem reakcji dla wszystkich alergenów (9), alergenów środowiskowych (10) lub pokarmowych (11).

Inne badania

Wyszczególnienie badań

Badanie przesiewowe – alergeny środowiskowe

 • Trawy i zioła, Drzewa, Grzyby i roztocza, Inne alergeny.

Badanie przesiewowe – alergeny pokarmowe: IgE + IgG

 • Mieszanka 20 składników pokarmowych.

Alergeny środowiskowe

 • Trawy
  • Cynodon, owies, tymotka, życica, żyto.
 • Zioła
  • Ambrozja, bylica, komosa, pomurnik, pokrzywa, rzepak.
 • Drzewa
  • Brzozowate: brzoza + leszczyna + olcha, cyprys, dąb, ligustr, platan, sosna, topola, wierzba.
 • Grzyby
  • Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium.
 • Roztocza
  • Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus destructor.
 • Inne
  • Pchły, Malassezia.

Alergeny pokarmowe

 • Burak cukrowy, drożdże, groch, indyk, jagnięcina, jajko, jelenina, konina, królik, kukurydza, kurczak, marchew, mleko, owies, pszenica, ryby chude, ryby tłuste, ryż, soja, wieprzowina, wołowina, ziemniaki.

ODCZULANIE

Na podstawie wyniku badania surowicy w kierunku obecności przeciwciał przeciwko alergenom środowiskowym można przygotować zestaw do odczulania. Oferujemy zestawy dwóch typów:

Vet-goid

zbudowane z miksów alergoidów. Alergoidy to konglomeraty natywnych alergenów produkowane przez ich chemiczną modyfikację, denaturację lub polimeryzację. Celem takiej obróbki jest zachowanie zdolności alergenu do wywoływania odpowiedzi immunologicznej (szczególnie odpowiedzi komórek T) przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka anafilaksji (odpowiedzi zależnej od przeciwciał klasy IgE).

Artuvetrin

zbudowane z pojedynczych alergenów w sposób klasyczny. W zależności od liczby alergenów dostępne są zestawy Artuvetrin (1-4 składniki) i Artuvetrin Forte (5-8 składników).

 

Oba produkty mają podobną skuteczność i wystarczają na ten sam czas stosowania (ok. 9-10 miesięcy przy pierwszym zestawie i 10 (lub więcej) miesięcy w przypadku kontynuacji terapii). Różnią się jednak sposobem dojścia do pełnej dawki i jej objętością. Do każdego zestawu dołączona jest ulotka z pełnymi informacjami na jego temat oraz terminarzem podawania.


W każdym wyniku badania szczegółowego podajemy nazwę proponowanego rodzaju zestawu, najbardziej optymalnego z punktu widzenia laboratorium. Uwzględniony zostaje wynik badania i reaktywność krzyżowa między alergenami. Lekarz prowadzący może oczywiście zmodyfikować tę propozycję i dobrać taki typ i skład zestawu, jaki uważa za najbardziej odpowiedni dla pacjenta. Ograniczeniem są jedynie możliwości techniczne skompletowania składu.


Polecamy w szczególności zestawy typu Vet-goid, ze względu na ich niższą reaktywność. Zestawy te można jednak zastosować tylko przy niektórych kombinacjach wyników dodatnich. W zestawach typu Artuvetrin możliwa jest każda kombinacja alergenów, ograniczona jest jedynie ich ilość (maksymalnie osiem).

TECHNOLOGIA

Dlaczego next+ jest testem z wyboru?

 • Eliminacja działania cząstek CCD pozwala wykryć TYLKO alergeny rzeczywiście zaangażowane w chorobę alergiczną
 • Swoistość testu 100% – brak reakcji krzyżowych z IgG, IgM, IgA, co gwarantuje brak wyników fałszywie dodatnich
 • Bardzo wysoka czułość testu 99,3% dzięki wykorzystaniu 3 przeciwciał monoklonalnych wykrywających różne epitopy IgE. Dzięki zastosowanym blokerom cząstek CCD większa niż dotychczasowa zgodność wyników z testami śródskórnymi
 • Najlepszy wybór do projektowania najbardziej dokładnej immunoterapiiy IgE

Czym są cząsteczki CCD?

Cząstki CCD są częścią strukturalną wielu alergizujących białek, zwłaszcza alergenów roślinnych, takich jak pyłki. Podczas reakcji alergicznej powstają IgE przeciwko łańcuchom węglowodanowym, jak również przeciwko białku alergenów. Badania pokazują, że IgE przeciwko cząstkom CCD występują u 30% badanych zwierząt, a ich obecność jest klinicznie bez znaczenia. Eliminacja IgE swoistych dla cząstek CCD zwiększa korelację wyników testów in vitro z testami śródskórnymi.

Dzięki połączeniu technologii oligoklonalnej z blokerami CZĄSTEK CCD Stworzono Najdokładniejsze wsparcie procesu diagnozy alergii

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jaki wpływ mają leki sterydowe, przeciwhistaminowe, cyklosporyna, oklacytynib (Apoquel ®) i lokiwetmab (Cytopoint ®) na wynik badania?

W świetle danych literaturowych leki antyhistaminowe, cyklosporyna, oklacytynib (Apoquel®) oraz lokiwetmab (Cytopoint®) pozostają bez wpływu na wynik badania poziomu IgE. Tym samym nie jest wymagane ich odstawienie przed wykonaniem serologicznych testów alergicznych 1.
Leki sterydowe mogą prowadzić do zafałszowania wyników, pod warunkiem stosowania postaci iniekcyjnych o przedłużonym działaniu, zwiększonych dawek lub wydłużonego czasu terapii.
W przypadkach stosowania doustnych leków krótkodziałających, w dawce nie wyższej niż 1 mg/kg/dzień i nie dłużej niż 2 miesiące zaprzestanie terapii przed wykonaniem badania nie jest wymagane 1.


1Olivry T, Saridomichelakis M. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal testing and IgE serological tests in dogs for the International Task force on Allergic Diseases of Animals (ICADA). Veterinary Dermatology 2013; 24: 225-249.

Dlaczego pomimo wyraźnych objawów klinicznych wskazujących na alergię wynik badania jest ujemny?

 • Wiek zwierzęcia: zaleca się wykonywanie badań u zwierząt powyżej 1 roku życia.
 • Leki sterydowe.
 • U niewielkiego odsetka zwierząt nie dochodzi do produkcji wysokich stężeń IgE. W tych przypadkach należy wyczekać do momentu zaostrzenia się objawów i pobrać krew 15 dni później. Jeśli objawy występują sezonowo badanie należy powtórzyć w tym okresie.
 • Atopic-like dermatitis.

Czy nasilenie alergii zwiększa się wraz z wiekiem?

U zwierząt bardzo wrażliwych, w miarę upływu czasu, może pojawić się uczulenie na nowe alergeny. U zwierzęcia, u którego w badaniu na alergeny pokarmowe uzyskano wynik ujemny, w późniejszym czasie może rozwinąć się alergia. Zaostrzenie objawów, po pierwotnej dobrej reakcji na odczulanie, może wskazywać na pojawienie się uczulenia na nowy alergen.

Czy trzeba wysyłać nową próbkę surowicy w celu wykonania różnicowania po badaniu wstępnym?

Nie, wystarczy pisemne zlecenie różnicowania. Próbka pierwotna jest przechowywana przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Czy próbka musi być pobierana na czczo?

Zaleca się pobór krwi na czczo, jednak nie jest to niezbędne, gdyż substancje lipidowe i glukoza mają niewielki wpływ na wynik badania.

Czy technika badania pozwala wykryć alergie, w przypadku gdy objawy pochodzą z układu oddechowego?

Tak, gdyż w wyniku reakcji alergicznej organizm produkuje IgE niezależne od układu, z którego pochodzą objawy.

Czy można wykonać badanie tylko dla jednego alergenu?

Nie. Powodem jest stosowana technologia, która wykorzystuje płytki opłaszczone alergenami, które nie mogą być dowolnie modyfikowane.

Jaki jest najlepszy rodzaj karmy dla zwierząt z alergią?

Lekarz weterynarii dobiera najlepszy rodzaj karmy dla zwierzęcia uwzględniając jego wiek, rasę, stan fizjologiczny oraz wynik badania alergicznego. W sytuacjach kiedy wynik badania jest ujemny, zaleca się podawanie karmy dermatologicznej, aby polepszyć stan skóry.

Czy próbka musi być wysyłana w stanie zamrożonym?

Nie jest to konieczne. Przeciwciała klasy IgE są stabilne do temperatury 56 oC.

Po jakim czasie można spodziewać się wyniku badania?

Zazwyczaj jest to 7-14 dni roboczych. Wynik wysyłany jest drogą elektroniczną w formie pliku pdf.

Czy hemoliza lub lipemia może mieć wpływ na wynik badania?

Obecność hemoglobiny w próbce może wpływać na przebieg badania i prowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego. Z koleilipidy nie mają wpływu na reakcję z przeciwciałami.

Jaka objętość próbki potrzebna jest do badania?

Do badania wystarczy 1-1,5 ml surowicy.

Jaki wiek zwierzęcia jest odpowiedni do wykonania badania?

Zaleca się, aby badanie przeprowadzać u zwierząt w powyżej 1 roku. Dopiero po tym czasie układ odpornościowy jest w pełni dojrzały oraz miał możliwość kontaktu z wszystkimi alergenami sezonowymi. Decydując się na wykonanie badania u zwierzęcia w wieku do 1 roku należy mieć na uwadze, że wynik może się zmienić w późniejszym czasie oraz że wynik ten nie jest w pełni miarodajny do przygotowania immunoterapii.

KONTAKT

Vetlab Warszawa

tel. 48 22 201 16 49
Aleja Krakowska 110/114 bud. B-55
02-256 Warszawa

warszawa@vetlab.pl

Vetlab Wrocław

tel. 71 722 35 25
ul. Wodzisławska 6
52-017 Wrocław

wroclaw@vetlab.pl

Vetlab Katowice

tel. 48 32 413 06 07
ul Żeliwna 36
40-599 Katowice

katowice@vetlab.pl