nexmune-testy-serologiczne

PSY

PAX Pet Alergy Xplorer

TestyTechnologiaOdczulanie

KOTY

next+

surowica-koty
TestyTechnologiaOdczulanie

KONIE

next+

TestyTechnologiaOdczulanie

Często zadawane pytania

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w tematyce alergii zwierząt.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jaki wpływ mają leki sterydowe, przeciwhistaminowe, cyklosporyna, oklacytynib (Apoquel ®) i lokiwetmab (Cytopoint ®) na wynik badania?

W świetle danych literaturowych leki antyhistaminowe, cyklosporyna, oklacytynib (Apoquel®) oraz lokiwetmab (Cytopoint®) pozostają bez wpływu na wynik badania poziomu IgE. Tym samym nie jest wymagane ich odstawienie przed wykonaniem serologicznych testów alergicznych 1.
Leki sterydowe mogą prowadzić do zafałszowania wyników, pod warunkiem stosowania postaci iniekcyjnych o przedłużonym działaniu, zwiększonych dawek lub wydłużonego czasu terapii.
W przypadkach stosowania doustnych leków krótkodziałających, w dawce nie wyższej niż 1 mg/kg/dzień i nie dłużej niż 2 miesiące zaprzestanie terapii przed wykonaniem badania nie jest wymagane 1.


1Olivry T, Saridomichelakis M. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal testing and IgE serological tests in dogs for the International Task force on Allergic Diseases of Animals (ICADA). Veterinary Dermatology 2013; 24: 225-249.

Dlaczego pomimo wyraźnych objawów klinicznych wskazujących na alergię wynik badania jest ujemny?

  • Wiek zwierzęcia: zaleca się wykonywanie badań u zwierząt powyżej 1 roku życia.
  • Leki sterydowe.
  • U niewielkiego odsetka zwierząt nie dochodzi do produkcji wysokich stężeń IgE. W tych przypadkach należy wyczekać do momentu zaostrzenia się objawów i pobrać krew 15 dni później. Jeśli objawy występują sezonowo badanie należy powtórzyć w tym okresie.
  • Atopic-like dermatitis.

Czy nasilenie alergii zwiększa się wraz z wiekiem?

U zwierząt bardzo wrażliwych, w miarę upływu czasu, może pojawić się uczulenie na nowe alergeny. U zwierzęcia, u którego w badaniu na alergeny pokarmowe uzyskano wynik ujemny, w późniejszym czasie może rozwinąć się alergia. Zaostrzenie objawów, po pierwotnej dobrej reakcji na odczulanie, może wskazywać na pojawienie się uczulenia na nowy alergen.

Czy trzeba wysyłać nową próbkę surowicy w celu wykonania różnicowania po badaniu wstępnym?

Nie, wystarczy pisemne zlecenie różnicowania. Próbka pierwotna jest przechowywana przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Czy próbka musi być pobierana na czczo?

Zaleca się pobór krwi na czczo, jednak nie jest to niezbędne, gdyż substancje lipidowe i glukoza mają niewielki wpływ na wynik badania.

Czy technika badania pozwala wykryć alergie, w przypadku gdy objawy pochodzą z układu oddechowego?

Tak, gdyż w wyniku reakcji alergicznej organizm produkuje IgE niezależne od układu, z którego pochodzą objawy.

Czy można wykonać badanie tylko dla jednego alergenu?

Nie. Powodem jest stosowana technologia, która wykorzystuje płytki opłaszczone alergenami, które nie mogą być dowolnie modyfikowane.

Jaki jest najlepszy rodzaj karmy dla zwierząt z alergią?

Lekarz weterynarii dobiera najlepszy rodzaj karmy dla zwierzęcia uwzględniając jego wiek, rasę, stan fizjologiczny oraz wynik badania alergicznego. W sytuacjach kiedy wynik badania jest ujemny, zaleca się podawanie karmy dermatologicznej, aby polepszyć stan skóry.

Czy próbka musi być wysyłana w stanie zamrożonym?

Nie jest to konieczne. Przeciwciała klasy IgE są stabilne do temperatury 56 oC.

Po jakim czasie można spodziewać się wyniku badania?

Zazwyczaj jest to 7-14 dni roboczych. Wynik wysyłany jest drogą elektroniczną w formie pliku pdf.

Czy hemoliza lub lipemia może mieć wpływ na wynik badania?

Obecność hemoglobiny w próbce może wpływać na przebieg badania i prowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego. Z kolei lipidy nie mają wpływu na reakcję z przeciwciałami.

Jaka objętość próbki potrzebna jest do badania?

Jest to zależne od technologii wykonywanych testów (od 0,5 ml- 2 ml surowicy). Do przeprowadzenia badań u psa wystarczy 0,5 ml, u kota 1 ml, u konia 1-2 ml.

Jaki wiek zwierzęcia jest odpowiedni do wykonania badania?

Zaleca się, aby badanie przeprowadzać u zwierząt w powyżej 1 roku. Dopiero po tym czasie układ odpornościowy jest w pełni dojrzały oraz miał możliwość kontaktu z wszystkimi alergenami sezonowymi. Decydując się na wykonanie badania u zwierzęcia w wieku do 1 roku należy mieć na uwadze, że wynik może się zmienić w późniejszym czasie oraz że wynik ten nie jest w pełni miarodajny do przygotowania immunoterapii.

KONTAKT

Vetlab Wrocław

tel. 71 722 35 25, 71 722 35 28
ul. Wodzisławska 6
52-017 Wrocław

wroclaw@vetlab.pl

Vetlab Warszawa

tel. 48 22 201 16 49, 533 335 958
Aleja Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

warszawa@vetlab.pl

Vetlab Katowice

tel. 48 32 413 06 07
ul Żeliwna 36
40-599 Katowice

katowice@vetlab.pl

Vetlab Trójmiasto

tel. 58 585 75 07
ul. Energetyczna 1
80-180 Kowale

trojmiasto@vetlab.pl