Polityka ochrony danych osobowych

Jednocześnie informujemy, że spółka VETLAB sp. z o. o. spółka komandytowa (KRS: 0000556186) przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz kontrahentów jako administrator danych oraz jako podmiot przetwarzający. Administrator danych to ogólnie podmiot, który samodzielnie decyduje o kierunku i sposobie przetwarzania danych. Natomiast podmiot przetwarzający działa na zlecenie administratora danych i dokonuje operacji na danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych.

Przysługuje Państwu prawo złożenia zapytania, jakie Państwa dane są w naszym posiadaniu oraz na jakiej podstawie je posiadamy. Na wszystkie zapytania będziemy starali się odpowiadać niezwłocznie, jednakże zawsze w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W tym wypadku proszę o przesłanie maila zwrotnego.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo żądania do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo żądania przeniesienia danych jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie posiadane przez nas dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji zawartych umów lub przez czas, który wynika z przepisów prawa.