Diagnostyka alergii – technologia

TECHNOLOGIA

Firma Nextmune wprowadziła na rynek test alergiczny nowej generacji o nazwie PAX (Pet Allergy Xplorer). Jest to badanie molekularne i całkowicie ilościowe. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu zarówno ekstraktów alergenów jak i komponentów cząsteczkowych umożliwia dokładniejszą identyfikację kluczowych substancji uczulających.

Test PAX jest już dostępny dla kotów i koni!

We współpracy z firmą Nextmune oferujemy Państwu zaprojektowany specjalnie dla zwierząt test opierający się na ocenie przeciwciał IgE skierowanych przeciwko konkretnym cząsteczkom wchodzących w skład alergenu. Metoda molekularna jest z powodzeniem stosowana w medycynie ludzkiej, a od teraz dostępna jest również w medycynie weterynaryjnej.

W tradycyjnych testach alergicznych wykonywanych w laboratoriach weterynaryjnych na całym świecie wykorzystywane są ekstrakty alergenów, które zawierają zarówno białka odpowiedzialne za rozwój reakcji alergicznej jak i te, które nie mają na nią wpływu. Przykładowo, ekstrakt z roztoczy kurzu domowego, powszechnego alergenu psów i kotów, otrzymuje się poprzez zmielenie roztocza, dodanie rozpuszczalników oraz oczyszczenie peptydów. W efekcie powstaje mieszanina składająca się z ponad 10 000 białek, ale tylko około 40 z nich powoduje immunologiczną odpowiedź układu odpornościowego. Oznacza to, że ekstrakt zawiera jedynie niewielki odsetek peptydów w rzeczywistości istotnych dla alergii. Wyizolowanie z mieszaniny istotnych klinicznie komponentów białkowych i analiza skierowanych przeciwko nim swoistych przeciwciał IgE wpływa na zwiększenie precyzyjności otrzymanego wyniku.

Roztocze to alergen u psów i kotów, grafika przedstawia metody badania alergii psa i kota

Cząsteczki CCD

Dzięki wprowadzeniu metody PAX, możliwe jest zastosowanie blokowania cząsteczek CCD odpowiedzialnych za wyniki fałszywie dodatnie również u koni! Dotychczas ta technologia dostępna była wyłącznie w badaniach alergicznych psów i kotów. Czym są cząsteczki CCD Jest to część strukturalna wielu alergizujących białek, zwłaszcza alergenów roślinnych, takich jak pyłki. Podczas reakcji alergicznej powstają IgE przeciwko łańcuchom węglowodanowym, jak również przeciwko białku alergenów. Badania pokazują, że IgE przeciwko cząstkom CCD występują u 30% badanych zwierząt, a ich obecność jest klinicznie bez znaczenia. Eliminacja IgE swoistych dla cząstek CCD zwiększa korelację wyników testów in vitro z testami śródskórnymi.

Cząsteczki CCD w badaniu alergii zwierząt

Czas oczekiwania na wynik: 7 – 14 dni
Materiał do badania:
surowica 0,5 ml


UWAGA: Układ immunologiczny uzyskuje pełną dojrzałość po pierwszym roku życia. Z tego względu nie zaleca się wykonywania badań alergicznych przed upływem osiemnastu miesięcy życia zwierzęcia.

Zalety testów alergicznych PAX:

  • Badanie ekstraktów alergenów i komponentów cząsteczkowych – wynik zawiera większą ilość danych w porównaniu do wcześniejszych testów wykonywanych z surowicy oraz testów śródskórnych
  • Skuteczniejsze blokowanie cząsteczek CCD – wykrywane są tylko alergeny rzeczywiście zaangażowane w chorobę alergiczną
  • Dwupoziomowa kontrola blokowania CCD – po weryfikacji kompletności pierwszego blokowania w razie potrzeby proces jest powtarzany
  • Identyfikacja reakcji krzyżowych – wskazanie pierwotnego źródła alergii dzięki użyciu w testach wyizolowanych białek alergizujących
  • Dokładniejsza identyfikacja alergenów – możliwość stworzenia skuteczniejszej immunoterapii odczulającej
  • Test całkowicie ilościowy – wynik wskazuje na stężenie IgE obecnych w próbce w ng/ml
  • W pełni zautomatyzowana procedura – ograniczenie czasochłonnych metod manualnych
  • Wystarczy jedynie 0,5 ml surowicy – w poprzedniej generacji testów alergicznych Nextmune+ niezbędna objętość surowicy wynosiła 1 ml

Czas oczekiwania na wynik: 7 – 14 dni

Materiał do badania: surowica 0,5 ml

 

UWAGA: Układ immunologiczny uzyskuje pełną dojrzałość po pierwszym roku życia. Z tego względu nie zaleca się wykonywania badań alergicznych u psów i kotów  przed upływem dwunastu miesięcy życia zwierzęcia oraz u koni przed upływem osiemnastu miesięcy życia zwierzęcia.