Diagnostyka alergii – FAQ

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

PSY I KOTY

Jaki wpływ mają leki sterydowe, przeciwhistaminowe, cyklosporyna, oklacytynib (Apoquel ®) i lokiwetmab (Cytopoint ®) na wynik badania?

W świetle danych literaturowych leki antyhistaminowe, cyklosporyna, oklacytynib (Apoquel®) oraz lokiwetmab (Cytopoint®) pozostają bez wpływu na wynik badania poziomu IgE. Tym samym nie jest wymagane ich odstawienie przed wykonaniem serologicznych testów alergicznych 1.
Leki sterydowe mogą prowadzić do zafałszowania wyników, pod warunkiem stosowania postaci iniekcyjnych o przedłużonym działaniu, zwiększonych dawek lub wydłużonego czasu terapii.
W przypadkach stosowania doustnych leków krótkodziałających, w dawce nie wyższej niż 1 mg/kg/dzień i nie dłużej niż 2 miesiące zaprzestanie terapii przed wykonaniem badania nie jest wymagane 1.


1Olivry T, Saridomichelakis M. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal testing and IgE serological tests in dogs for the International Task force on Allergic Diseases of Animals (ICADA). Veterinary Dermatology 2013; 24: 225-249.

Dlaczego pomimo wyraźnych objawów klinicznych wskazujących na alergię wynik badania jest ujemny?

 • Wiek zwierzęcia: zaleca się wykonywanie badań u zwierząt powyżej 1 roku życia.
 • Leki sterydowe.
 • U niewielkiego odsetka zwierząt nie dochodzi do produkcji wysokich stężeń IgE. W tych przypadkach należy wyczekać do momentu zaostrzenia się objawów i pobrać krew 15 dni później. Jeśli objawy występują sezonowo badanie należy powtórzyć w tym okresie.
 • Atopic-like dermatitis.

Czy próbka musi być pobierana na czczo?

Zaleca się pobór krwi na czczo, jednak nie jest to niezbędne, gdyż substancje lipidowe i glukoza mają niewielki wpływ na wynik badania.

Jaki wiek zwierzęcia jest odpowiedni do wykonania badania?

Zaleca się, aby badanie przeprowadzać u zwierząt w powyżej 1 roku. Dopiero po tym czasie układ odpornościowy jest w pełni dojrzały oraz miał możliwość kontaktu z wszystkimi alergenami sezonowymi. Decydując się na wykonanie badania u zwierzęcia w wieku do 1 roku należy mieć na uwadze, że wynik może się zmienić w późniejszym czasie oraz że wynik ten nie jest w pełni miarodajny do przygotowania immunoterapii.

Czy technika badania pozwala wykryć alergie, w przypadku gdy objawy pochodzą z układu oddechowego?

Tak, gdyż w wyniku reakcji alergicznej organizm produkuje IgE niezależne od układu, z którego pochodzą objawy.

Kiedy stosować test PAX w kierunku alergenów pokarmowych?

 • Dla zwierząt z alergią pokarmową zależną od IgE (tych, u których wystąpiła natychmiastowa reakcja po doustnej prowokacji pokarmowej),  
 • Aby pomóc w identyfikacji reakcji krzyżowych alergenów,  
 • W celu ustalenia kolejności wprowadzania produktów w trakcie diety eliminacyjnej,  
 • Aby zidentyfikować pokarmy, które prawdopodobnie nie wywołają natychmiastowych reakcji.  

Czy nasilenie alergii zwiększa się wraz z wiekiem?

U zwierząt bardzo wrażliwych, w miarę upływu czasu, może pojawić się uczulenie na nowe alergeny. U zwierzęcia, u którego w badaniu na alergeny pokarmowe uzyskano wynik ujemny, w późniejszym czasie może rozwinąć się alergia. Zaostrzenie objawów, po pierwotnej dobrej reakcji na odczulanie, może wskazywać na pojawienie się uczulenia na nowy alergen.

Czy można wykonać badanie tylko dla jednego alergenu?

Nie. Powodem jest stosowana technologia, która wykorzystuje płytki opłaszczone alergenami, które nie mogą być dowolnie modyfikowane.

Czy trzeba wysyłać nową próbkę surowicy w celu wykonania różnicowania po badaniu wstępnym?

Nie, wystarczy pisemne zlecenie różnicowania. Próbka pierwotna jest przechowywana przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Czy próbka musi być wysyłana w stanie zamrożonym?

Nie jest to konieczne. Przeciwciała klasy IgE są stabilne do temperatury 56 oC.

Po jakim czasie można spodziewać się wyniku badania?

Zazwyczaj jest to 7-14 dni roboczych. Wynik wysyłany jest drogą elektroniczną w formie pliku pdf.

Czy hemoliza lub lipemia może mieć wpływ na wynik badania?

W najnowszej technologii PAX ani hemoliza, ani lipemia nie mają wpływu na wynik badania. 

Jaka objętość próbki potrzebna jest do badania?

Obecnie w technologii PAX wymagana objętość próbki surowicy potrzebnej do badania to jedynie 0,5ml.  

Czy pora roku w której badamy poziom przeciwciał IgE ma wpływ?

Tak, w styczniu obserwowano o ok. 20% mniej wyników dodatnich w stosunku do badań przeprowadzonych u tych samych pacjentów w miesiącach letnich. 

Kiedy najlepiej wysyłać krew do badania?

W momencie, kiedy zwierzę wykazuje objawy kliniczne – skórne. By dać czas odpowiedni do wytworzenia się przeciwciał, należy wykonywać badanie co najmniej tydzień, a optymalnie ok. 2 tygodnie od pojawienia się objawów.  

W przypadku alergii sezonowych optymalny czas pobierania próbek wynosi co najmniej dwa tygodnie po rozpoczęciu odpowiedniego sezonu pylenia i/lub wystąpieniu u zwierzęcia zaostrzenia objawów. W przypadku alergii niesezonowych optymalny czas to co najmniej dwa tygodnie po wystąpieniu zaostrzenia.  

W jakim czasie najlepiej rozpocząć odczulanie?

Rozpoczęcie odczulania jest możliwe w każdym momencie, jednak preferowany czas to 9 miesięcy przed spodziewanym zaostrzeniem objawów. 

Odczulanie, a szczepienia?

Należy zachować co najmniej tygodniowy odstęp pomiędzy podaniem odczulania, a szczepieniem, by nie potęgować możliwych objawów ubocznych. 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

KONIE

Jaki wiek zwierzęcia jest odpowiedni do wykonania badania?

Zaleca się, aby badanie przeprowadzić u zwierząt powyżej osiemnastego miesiąca życia. Dopiero po tym czasie układ odpornościowy jest w pełni dojrzały oraz miał możliwość kontaktu ze wszystkimi alergenami sezonowymi. Decydując się na wykonanie badania u zwierzęcia w wieku do osiemnastego miesiąca należy mieć na uwadze, że wynik może się zmienić w późniejszym czasie oraz że wynik nie jest w pełni miarodajny do przygotowania immunoterapii. 

Dlaczego pomimo wyraźnych objawów klinicznych wskazujących na alergię wynik badania jest ujemny?

 • Wiek zwierzęcia: zaleca się wykonywanie badań u zwierząt powyżej osiemnastego miesiąca życia.
 • Leki sterydowe.
 • U niewielkiego odsetka zwierząt nie dochodzi do produkcji wysokich stężeń IgE. W tych przypadkach należy wyczekać do momentu zaostrzenia się objawów i pobrać krew 15 dni później. Jeśli objawy występują sezonowo badanie należy powtórzyć w tym okresie.

Czy technika badania pozwala wykryć alergie, w przypadku gdy objawy pochodzą z układu oddechowego?

Tak, gdyż w wyniku reakcji alergicznej organizm produkuje IgE niezależne od układu, z którego pochodzą objawy.

Kiedy stosować test PAX w kierunku alergenów pokarmowych?

 • Dla zwierząt z alergią pokarmową zależną od IgE (tych, u których wystąpiła natychmiastowa reakcja po doustnej prowokacji pokarmowej),
 • Aby pomóc w identyfikacji reakcji krzyżowych alergenów,
 • W celu ustalenia kolejności wprowadzania produktów w trakcie diety eliminacyjnej,
 • Aby zidentyfikować pokarmy, które prawdopodobnie nie wywołają natychmiastowych reakcji.

Czy nasilenie alergii zwiększa się wraz z wiekiem?

U zwierząt bardzo wrażliwych, w miarę upływu czasu może pojawić się uczulenie na nowe alergeny. U zwierzęcia, u którego w badaniu na alergeny pokarmowe uzyskano wynik ujemny, w późniejszym czasie może rozwinąć się alergia. Zaostrzenie objawów, po pierwotnej dobrej reakcji na odczulanie, może wskazywać na pojawienie się uczulenia na nowy alergen. 

Czy można wykonać badanie tylko dla jednego alergenu?

Nie. Powodem jest stosowana technologia, która wykorzystuje płytki opłaszczone alergenami, które nie mogą być dowolnie modyfikowane.

Czy trzeba wysyłać nową próbkę surowicy w celu wykonania różnicowania po badaniu wstępnym?

Nie, wystarczy pisemne zlecenie różnicowania. Próbka pierwotna jest przechowywana przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

Czy próbka musi być wysyłana w stanie zamrożonym?

Nie jest to konieczne. Przeciwciała klasy IgE są stabilne do temperatury 56 oC.

Po jakim czasie można spodziewać się wyniku badania?

Zazwyczaj jest to 7-14 dni roboczych. Wynik wysyłany jest drogą elektroniczną w formie pliku pdf.

Czy hemoliza lub lipemia może mieć wpływ na wynik badania?

W najnowszej technologii PAX ani hemoliza, ani lipemia nie mają wpływu na wynik badania. 

Jaka objętość próbki potrzebna jest do badania?

Obecnie w technologii PAX wymagana objętość próbki surowicy potrzebnej do badania to jedynie 0,5ml.  

Czy pora roku w której badamy poziom przeciwciał IgE ma wpływ?

Tak, w styczniu obserwowano o ok. 20% mniej wyników dodatnich w stosunku do badań przeprowadzonych u tych samych pacjentów w miesiącach letnich. 

Kiedy najlepiej wysyłać krew do badania?

W momencie, kiedy zwierzę wykazuje objawy kliniczne – skórne. By dać czas odpowiedni do wytworzenia się przeciwciał, należy wykonywać badanie co najmniej tydzień, a optymalnie ok. 2 tygodnie od pojawienia się objawów.  

W przypadku alergii sezonowych optymalny czas pobierania próbek wynosi co najmniej dwa tygodnie po rozpoczęciu odpowiedniego sezonu pylenia i/lub wystąpieniu u zwierzęcia zaostrzenia objawów. W przypadku alergii niesezonowych optymalny czas to co najmniej dwa tygodnie po wystąpieniu zaostrzenia.  

W jakim czasie najlepiej rozpocząć odczulanie?

Rozpoczęcie odczulania jest możliwe w każdym momencie, jednak preferowany czas to 9 miesięcy przed spodziewanym zaostrzeniem objawów. 

Odczulanie, a szczepienia?

Należy zachować co najmniej tygodniowy odstęp pomiędzy podaniem odczulania, a szczepieniem, by nie potęgować możliwych objawów ubocznych. 

Czy można stosować jednocześnie dwa różne typy odczulania np. Atuvetrin i Allervet Retard Owady?

Można, zalecenie jest takie by podawać iniekcje w inne miejsca, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zachować odstęp tygodniowy pomiędzy iniekcjami.