Diagnostyka alergii u koni

Schemat diagnostyki alergii nr I:

Polecany do wykluczenia alergii lub gdy preferowana jest diagnostyka stopniowa.

Kliknij wybraną pozycję, aby poznać szczegóły

Wynik w systemie +/- dla poszczególnych grup alergenów środowiskowych i pokarmowych.
Dla wyników dodatnich można wybrać badania szczegółowe.

lub

Wynik w systemie +/- dla poszczególnych grup alergenów środowiskowych, pokarmowych i owadów
Dla wyników dodatnich można wybrać badanie szczegółowe

TRAWY

 • cynodon
 • owies
 • tymotka
 • życica
 • żyto

ZIOŁA

 • ambrozja
 • bylica
 • komosa
 • pokrzywa
 • rzepak

PYŁKI DRZEW

 • brzoza
 • leszczyna
 • olcha
 • cyprys
 • dąb
 • ligustr
 • platan
 • sosna
 • topola
 • wierzba

GRZYBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOCZA

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor
 • Burak cukrowy
 • Jęczmień
 • Kukurydza
 • Lucerna
 • Marchew
 • Melasa
 • Owies
 • Pszenica
 • Soja
 • Szarańczyn strąkowy (karob)
 • Żyto

lub

TRAWY

 • cynodon
 • owies
 • tymotka
 • życica
 • żyto

ZIOŁA

 • ambrozja
 • bylica
 • komosa
 • pokrzywa
 • rzepak

PYŁKI DRZEW

 • brzoza
 • leszczyna
 • olcha
 • cyprys
 • dąb
 • ligustr
 • platan
 • sosna
 • topola
 • wierzba

GRZYBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOCZA

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

ALERGENY POKARMOWE

 • Burak cukrowy
 • Jęczmień
 • Kukurydza
 • Lucerna
 • Marchew
 • Melasa
 • Owies
 • Pszenica
 • Soja
 • Szarańczyn strąkowy (karob)
 • Żyto

Schemat diagnostyki alergii nr II:

Polecane kiedy klinicznie zdiagnozowana została alergia. W wyniku wyszczególnione są reakcje dla wymienionych alergenów.

Kliknij wybraną pozycję, aby poznać szczegóły

TRAWY

 • cynodon
 • owies
 • tymotka
 • życica
 • żyto

ZIOŁA

 • ambrozja
 • bylica
 • komosa
 • pokrzywa
 • rzepak

PYŁKI DRZEW

 • brzoza
 • leszczyna
 • olcha
 • cyprys
 • dąb
 • ligustr
 • platan
 • sosna
 • topola
 • wierzba

GRZYBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOCZA

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

ALERGENY POKARMOWE

 • Burak cukrowy
 • Jęczmień
 • Kukurydza
 • Lucerna
 • Marchew
 • Melasa
 • Owies
 • Pszenica
 • Soja
 • Szarańczyn strąkowy (karob)
 • Żyto

OWADY

 • Bąk
 • Bolimuszka
 • Komar
 • Kuczmany
 • Meszki

TRAWY

 • cynodon
 • owies
 • tymotka
 • życica
 • żyto

ZIOŁA

 • ambrozja
 • bylica
 • komosa
 • pokrzywa
 • rzepak

PYŁKI DRZEW

 • brzoza
 • leszczyna
 • olcha
 • cyprys
 • dąb
 • ligustr
 • platan
 • sosna
 • topola
 • wierzba

GRZYBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOCZA

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

ALERGENY POKARMOWE

 • Burak cukrowy
 • Jęczmień
 • Kukurydza
 • Lucerna
 • Marchew
 • Melasa
 • Owies
 • Pszenica
 • Soja
 • Szarańczyn strąkowy (karob)
 • Żyto
 • Burak cukrowy
 • Jęczmień
 • Kukurydza
 • Lucerna
 • Marchew
 • Melasa
 • Owies
 • Pszenica
 • Soja
 • Szarańczyn strąkowy (karob)
 • Żyto

TRAWY

 • cynodon
 • owies
 • tymotka
 • życica
 • żyto

ZIOŁA

 • ambrozja
 • bylica
 • komosa
 • pokrzywa
 • rzepak

PYŁKI DRZEW

 • brzoza
 • leszczyna
 • olcha
 • cyprys
 • dąb
 • ligustr
 • platan
 • sosna
 • topola
 • wierzba

GRZYBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOCZA

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

OWADY

 • Bąk
 • Bolimuszka
 • Komar
 • Kuczmany
 • Meszki

TECHNOLOGIA

Oferujemy system diagnostyki alergicznej przy współpracy z firmą Nextmune (dawniej Alergovet), która specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych metod do wykrywania alergii u zwierząt. Prawie wszystkie dostępne systemy detekcji pracują w oparciu o metodę ELISA. To, co je różni to sposób wykrywania IgE (a dokładniej rodzaj cząsteczki łączącej się z IgE). Każdy obecny na rynku test jest tak dobry, jak jego cząsteczka łącząca się z IgE. W testach dla koni firma Nextmune we współpracy z Uniwerstytem w Bristolu opracowała technologię monoklonalną: przeciwciało mAb 1-C12 znakowane peroksydazą, wykazujące się wysoką czułością i swoistością.

Czym są cząsteczki CCD?

Cząstki CCD są częścią strukturalną wielu alergizujących białek, zwłaszcza alergenów roślinnych, takich jak pyłki. Podczas reakcji alergicznej powstają IgE przeciwko łańcuchom węglowodanowym, jak również przeciwko białku alergenów. Badania pokazują, że IgE przeciwko cząstkom CCD występują u 30% badanych zwierząt, a ich obecność jest klinicznie bez znaczenia. Eliminacja IgE swoistych dla cząstek CCD zwiększa korelację wyników testów in vitro z testami śródskórnymi.

Cząsteczki CCD w badaniu alergii zwierząt

Czas oczekiwania na wynik: 7 – 14 dni
Materiał do badania:
surowica 1-2 ml


UWAGA: Układ immunologiczny uzyskuje pełną dojrzałość po pierwszym roku życia. Z tego względu nie zaleca się wykonywania badań alergicznych przed upływem osiemnastu miesięcy życia zwierzęcia.

ODCZULANIE

Na podstawie wyniku badania surowicy w kierunku obecności przeciwciał przeciwko alergenom środowiskowym można przygotować zestaw do odczulania.

Oferujemy zestawy dwóch typów charakteryzujące się podobną skutecznością i wystarczające na ten sam czas stosowania (ok. 9-10 miesięcy przy pierwszym zestawie i 10 lub więcej miesięcy w przypadku kontynuowania terapii). Różnią się one sposobem dojścia do pełnej dawki i jej objętością. Do każdego zestawu dołączona jest ulotka z pełnymi informacjami na jego temat oraz schematem podawania.

W każdym wyniku badania szczegółowego podajemy nazwę proponowanego rodzaju zestawu, najbardziej optymalnego z punktu widzenia laboratorium. Uwzględniony zostaje wynik badania i reaktywność krzyżowa między alergenami. Lekarz prowadzący może oczywiście zmodyfikować tę propozycję i dobrać taki typ i skład zestawu, jaki uważa za najbardziej odpowiedni dla pacjenta. Ograniczeniem są jedynie możliwości techniczne skompletowania składu.

ARTUVERTIN FORTE (1-8 SKŁADNIKÓW) (alergeny wziewne)

Zbudowane z pojedynczych alergenów w sposób klasyczny.

ALERVET OWADY/ALLERVET RETARD OWADY

Alergenu Culicoides nie można łączyć z innymi alergenami.

ALERVET CULICOIDES

Alergenu Culicoides nie można łączyć z innymi alergenami.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jaki wpływ mają leki sterydowe, przeciwhistaminowe, cyklosporyna, oklacytynib (Apoquel ®) i lokiwetmab (Cytopoint ®) na wynik badania?

W świetle danych literaturowych leki antyhistaminowe, cyklosporyna, oklacytynib (Apoquel®) oraz lokiwetmab (Cytopoint®) pozostają bez wpływu na wynik badania poziomu IgE. Tym samym nie jest wymagane ich odstawienie przed wykonaniem serologicznych testów alergicznych 1.
Leki sterydowe mogą prowadzić do zafałszowania wyników, pod warunkiem stosowania postaci iniekcyjnych o przedłużonym działaniu, zwiększonych dawek lub wydłużonego czasu terapii.
W przypadkach stosowania doustnych leków krótkodziałających, w dawce nie wyższej niż 1 mg/kg/dzień i nie dłużej niż 2 miesiące zaprzestanie terapii przed wykonaniem badania nie jest wymagane 1.


1Olivry T, Saridomichelakis M. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal testing and IgE serological tests in dogs for the International Task force on Allergic Diseases of Animals (ICADA). Veterinary Dermatology 2013; 24: 225-249.

Dlaczego pomimo wyraźnych objawów klinicznych wskazujących na alergię wynik badania jest ujemny?

 • Wiek zwierzęcia: zaleca się wykonywanie badań u zwierząt powyżej 1 roku życia.
 • Leki sterydowe.
 • U niewielkiego odsetka zwierząt nie dochodzi do produkcji wysokich stężeń IgE. W tych przypadkach należy wyczekać do momentu zaostrzenia się objawów i pobrać krew 15 dni później. Jeśli objawy występują sezonowo badanie należy powtórzyć w tym okresie.
 • Atopic-like dermatitis.

Czy nasilenie alergii zwiększa się wraz z wiekiem?

U zwierząt bardzo wrażliwych, w miarę upływu czasu, może pojawić się uczulenie na nowe alergeny. U zwierzęcia, u którego w badaniu na alergeny pokarmowe uzyskano wynik ujemny, w późniejszym czasie może rozwinąć się alergia. Zaostrzenie objawów, po pierwotnej dobrej reakcji na odczulanie, może wskazywać na pojawienie się uczulenia na nowy alergen.

Czy trzeba wysyłać nową próbkę surowicy w celu wykonania różnicowania po badaniu wstępnym?

Nie, wystarczy pisemne zlecenie różnicowania. Próbka pierwotna jest przechowywana przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Czy próbka musi być pobierana na czczo?

Zaleca się pobór krwi na czczo, jednak nie jest to niezbędne, gdyż substancje lipidowe i glukoza mają niewielki wpływ na wynik badania.

Czy technika badania pozwala wykryć alergie, w przypadku gdy objawy pochodzą z układu oddechowego?

Tak, gdyż w wyniku reakcji alergicznej organizm produkuje IgE niezależne od układu, z którego pochodzą objawy.

Czy można wykonać badanie tylko dla jednego alergenu?

Nie. Powodem jest stosowana technologia, która wykorzystuje płytki opłaszczone alergenami, które nie mogą być dowolnie modyfikowane.

Jaki jest najlepszy rodzaj karmy dla zwierząt z alergią?

Lekarz weterynarii dobiera najlepszy rodzaj karmy dla zwierzęcia uwzględniając jego wiek, rasę, stan fizjologiczny oraz wynik badania alergicznego. W sytuacjach kiedy wynik badania jest ujemny, zaleca się podawanie karmy dermatologicznej, aby polepszyć stan skóry.

Czy próbka musi być wysyłana w stanie zamrożonym?

Nie jest to konieczne. Przeciwciała klasy IgE są stabilne do temperatury 56 oC.

Po jakim czasie można spodziewać się wyniku badania?

Zazwyczaj jest to 7-14 dni roboczych. Wynik wysyłany jest drogą elektroniczną w formie pliku pdf.

Czy hemoliza lub lipemia może mieć wpływ na wynik badania?

Obecność hemoglobiny w próbce może wpływać na przebieg badania i prowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego. Z koleil ipidy nie mają wpływu na reakcję z przeciwciałami.

Jaka objętość próbki potrzebna jest do badania?

Jest to zależne od technologii wykonywanych testów (od 0,5 ml- 2 ml surowicy). Do przeprowadzenia badań u psa wystarczy 0,5 ml, u kota 1 ml, u konia 1-2 ml.

Jaki wiek zwierzęcia jest odpowiedni do wykonania badania?

Zaleca się, aby badanie przeprowadzać u zwierząt w powyżej 1 roku. Dopiero po tym czasie układ odpornościowy jest w pełni dojrzały oraz miał możliwość kontaktu z wszystkimi alergenami sezonowymi. Decydując się na wykonanie badania u zwierzęcia w wieku do 1 roku należy mieć na uwadze, że wynik może się zmienić w późniejszym czasie oraz że wynik ten nie jest w pełni miarodajny do przygotowania immunoterapii.

KONTAKT

Vetlab Wrocław

tel. 71 722 35 25, 71 722 35 28
ul. Wodzisławska 6
52-017 Wrocław

wroclaw@vetlab.pl

Vetlab Warszawa

tel. 48 22 201 16 49, 533 335 958
Aleja Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

warszawa@vetlab.pl

Vetlab Katowice

tel. 48 32 413 06 07
ul Żeliwna 36
40-599 Katowice

katowice@vetlab.pl

Vetlab Trójmiasto

tel. 58 585 75 07
ul. Energetyczna 1
80-180 Kowale

trojmiasto@vetlab.pl